Zenit och Nadir
Fantasy av Stefan Stenudd.
Ach balliar, ben divo
ach balliar, ben vi.
Hirambio gin sandrio
ed balliar, puri!

Kom in!
Här är boken på AdLibris.